Juridisk informasjonAnsvarlig for denne nettsiden:

Pandora Website er handelsnavnet til den offisielle nettbutikken for produkter fra Pandora A/S. Denne nettbutikken er beregnet på kunder i Norge. Pandora Website driftes av Pandora eCommerce Norway.

Juridisk adresse:
Pandora Norway AS Amesto BO AS 1366 Lysaker Vollsveien 13 B Norge. Representert ved: Sonia López Delgado, daglig leder.


Kontakt:

Epost: [email protected]

Postadresse:
Pandora eCommerce Norway, c/o House of Business, Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo. Representert ved: Sonia López Delgado, daglig leder.


Register:

Pandora Norway AS Amesto BO AS 1366 Lysaker Vollsveien 13 B Norge. Mva.-nummer 995513676MVA


Merknader om opphavsrett og varemerker

Alle rettigheter til fotografier, inkludert opphavsrett, som brukes på denne nettsiden tilhører Pandora eller er lisensiert av Pandora. Alt innhold og arbeid laget av Pandora på disse sidene er underlagt opphavsrett. Kopiering, behandling, distribusjon og enhver form for bruk utenfor opphavsrettens grenser krever skriftlig forhåndssamtykke fra Pandora eller den respektive opphavsrettseieren eller skaperen. Nedlasting og kopiering av disse sidene er kun tillatt til privat, ikke-kommersiell bruk. I den grad innholdet ikke tilhører Pandora, er tredjepartens opphavsrett lisensiert. Pandora og Pandoras Website er registrerte varemerker som tilhører Pandora A/S i Europa og andre land. Disse merkene eller logoene skal ikke brukes med andre produkter eller tjenester som ikke tilhører Pandora. De kan ikke brukes på noen måte som kan forårsake forvirring blant Pandoras kunder eller på måte som kan nedvurdere eller skade Pandora.