Vilkår og betingelser for kjøp på nettsted


 

Dette nettstedet på URL https://no.pandora.net («Pandora-nettstedet») eies og drives av Pandora A/S, et selskap registrert i Danmark under organisasjonsnummer: 28505116, med registrert kontor på Hovedkontor, Havneholmen 17-19, DK-1561 København V, Danmark («Pandora A/S»).

Våre produkter («Produkter») som kjøpes via Pandoras nettsted vil bli solgt til forbrukerkunden («deg») av Pandora Norge AS, et selskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 995 513 676 med registrert adresse Amesto BO AS, 1366 Lysaker Vollsveien 13 B Norge («Pandora», «vi», «oss», «vår»). Pandoras mva-nummer er 995513676MVA.

Det er viktig at du leser disse vilkårene og betingelsene («Vilkår») i tillegg til våre retningslinjer for personvernnøye før du bestiller Produkter fra Pandoras nettsted. Ditt kjøp av produkter via Pandoras nettsted og bruk av Pandora Club vil være underlagt vilkårene. Ved å bestille produkter og/eller delta i Pandora Club, godtar du disse vilkårene.

 

1. Om disse vilkårene

Disse vilkårene gjelder for alle bestillinger og kjøp gjort via Pandora-nettstedet.

Pandora tilbyr produkter for salg via Pandora-nettstedet til forbrukerkunder. Pandora forbeholder seg retten til å ikke oppfylle bestillinger som er lagt inn av ikke-forbrukere eller av enkeltpersoner som ikke overholder disse vilkårene.

Når det gjelder kjøp du foretar via Pandora-nettstedet, vil Pandora kommunisere med deg via e-post gjennom e-postadressen du oppgir til Pandora når du legger inn en bestilling eller på annen måte kommuniserer med Pandora Du kan fortsatt kontakte oss ved hjelp av en av metodene nevnt i avsnitt 17 (Kontaktinformasjon) nedenfor eller ved å bruke kontaktinformasjonen på Pandora-nettstedet.

Ved å bruke Pandora-nettstedet godtar du å overholde Pandoras retningslinjer for forsvarlig bruk. Ved å bruke Pandora-nettstedet og våre sosiale medier godtar du å overholde Pandoras vilkår for brukergenerert innhold.

FØR DU LEGGER INN EN BESTILLING PÅ PRODUKTER, MÅ DU LESE OG GODTA DISSE VILKÅRENE.

VI GJØR DEG SÆRLIG OPPMERKSOM PÅ BESTEMMELSENE I SEKSJON 15 (ANSVAR). HVIS DU IKKE ANSER DEG SOM I STAND TIL Å GODTA DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE FORTSETTE Å KJØPE NOEN AV PRODUKTENE SOM ER OPPFØRT PÅ PANDORA-NETTSTEDET.

 

2. Legge inn en bestilling

For å kunne kjøpe produkter må du:

 • lese og godta disse vilkårene
 • oppgi navn og adresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingsinformasjon og annen nødvendig informasjon
 • oppgi en kvalifisert leveringsadresse i Norge (se mer informasjon nedenfor)
 • være juridisk i stand til å inngå bindende kontrakter
 • være eier eller autorisert innehaver av et gyldig debet-/kredittkort eller gavekort (se punkt 5 (Betaling) for informasjon om betalingsmetodene som aksepteres på Pandora-nettstedet).

Du kan legge inn en bestilling ved å klikke på «LEGG TIL I HANDLEKURV»-knappen og gå videre til kassen.

På betalingssiden kan du gjennomgå bestillingen(e), lese og godta disse vilkårene, sjekke den totale prisen på bestillingen(e) og informasjonen du har oppgitt og korrigere eventuelle inntastingsfeil før du bekrefter bestillingen(e).

Du må sjekke leveringsadressen og forsikre deg om at den er riktig før du legger inn bestillingen, da det kanskje ikke er mulig å endre adressen før bestillingen er sendt. Se avsnitt 3 (Ordrebehandling) nedenfor for mer detaljert informasjon.

Pandora-nettstedet frakter for tiden til alle adresser i Norge, med unntak av hoteller, vandrerhjem, fengsler og adresser med postboks.

Pandora gjør en rimelig innsats for å sikre at produktene du bestiller fra Pandora-nettstedet er tilgjengelige. Produkter gjøres imidlertid tilgjengelige for kjøp på en «først inn-først ut»-basis og er kun tilgjengelig så lenge lageret rekker.

 

3. Ordrebehandling og kontraktsdannelse

Når du har sendt inn din(e) bestilling(er) gjennom Pandora-nettstedet, vil Pandora sende deg en e-post som bekrefter mottak av din(e) bestilling(er) («Ordrekvitteringsbekreftelse») og angir detaljer om de(t) bestilte produktet/-ene.

Pandora kan ikke alltid være i stand til å godta bestillingen din, og Pandora kan velge å ikke godta bestillingen din etter eget skjønn. For eksempel kan det (uten begrensning) oppstå prisfeil, utilstrekkelig lagerbeholdning, uvanlige bestillinger eller bestillinger som Pandora mistenker ikke er plassert i god tro. Det kan også oppstå uventede hendelser utenfor vår kontroll som betyr at vi kanskje ikke kan oppfylle bestillingen din.

Hvis bestillingen din ikke godkjennes, vil Pandora informere deg via e-post, og hvis en betaling allerede er gjort, vil du motta full refusjon for eventuelle beløp betalt til Pandora for bestillingen.

Etter å ha mottatt bestillingen(e), vil Pandora sjekke at de(t) aktuelle produktet/-ene er på lager. En kontrakt for salg av produkter (en «Avtale») mellom deg og Pandora, som vil være underlagt disse vilkårene, inngås først når Pandora sender deg en e-post som bekrefter at hele eller deler av produktet/-ene fortsatt er tilgjengelig og har blitt sendt («Forsendelsesbekreftelse»).

Avtalen inngås når Pandora sender forsendelsesbekreftelsen til deg på e-postadressen som er oppgitt i bestillingen din. Ta kontakt med Pandoras kundeservice hvis du ikke har mottatt forsendelsesbekreftelsen innen 72 timer etter bestilling.

En avtale vil bare gjelde for produkter som er bekreftet sendt i forsendelsesbekreftelsen. Pandora er ikke forpliktet til å levere andre produkter som kan ha vært en del av bestillingen din, før forsendelsen av disse ble bekreftet i en separat forsendelsesbekreftelse.

I ordrebekreftelsen vil du motta en kopi av disse vilkårene, men du oppfordres til å laste ned, lagre og/eller skrive ut en kopi av ordrebekreftelsen og disse vilkårene for journalføring.

Hvis du ønsker å endre eller kansellere bestillingen din før du har mottatt forsendelsesbekreftelsen, må du kontakte Pandoras kundeservice så snart som mulig ved hjelp av en av metodene angitt i punkt 17 (Kontaktinformasjon) eller som ellers angitt i ordrebekreftelsen. Det er ikke sikkert at det er mulig å endre eller kansellere bestillingen din, eller å forhindre forsendelse av produktene. Dette avhenger av hvor raskt bestillingen behandles. Hvis Pandora ikke er i stand til å endre eller kansellere bestillingen din og produktene sendes til deg, har du muligheten til å enten nekte å godta leveringen (i så fall vil Produktene bli returnert til Pandora), eller godta leveringen og deretter returnere Produktene til Pandora i samsvar med punkt 12 (Returer og refusjoner).

Når du har mottatt forsendelsesbekreftelsen, er det for sent å forhindre at produktene sendes til deg. Hvis du ønsker å kansellere bestillingen etter dette tidspunktet, kan du se avsnitt 12 (Returer og refusjoner) nedenfor.

 

4. Priser, frakt og håndtering, kostnader og skatt

Prisen som belastes for et produkt er prisen som gjelder på det tidspunktet bestillingen din legges inn, og vil bli oppgitt i ordrebekreftelsen og forsendelsesbekreftelsen. Alle priser betales i din lokale valuta.

Hvis det forekommer en prisfeil enten på Pandoras nettsted, i en ordrebekreftelse eller på annen måte, erkjenner du at hvis prisfeilen er åpenbar og du tydelig kunne tolket den som en feil, vil Pandora ikke være forpliktet til å levere de relevante produktene til feil pris.

Prisene for produktene inkluderer merverdiavgift og/eller andre gjeldende avgifter, men inkluderer ikke kostnader for frakt og håndtering. Separate kostnader for frakt og håndtering (og tilhørende merverdiavgift eller andre avgifter) vil bli tydelig vist på skjermen før du fullfører bestillingen samt bekreftet i ordrebekreftelsen.

Prisene for produkter og for frakt og håndtering kan endres når som helst, men endringene vil vanligvis ikke påvirke bestillinger som vi allerede har sendt deg en forsendelsesbekreftelse for (med mindre det oppstår en åpenbar prisfeil som beskrevet ovenfor).

 

5. Betaling

Betaling skal utføres med en av metodene du har valgt under betalingsprosessen (som VISA, MasterCard, Maestro eller Pandora-gavekort).

Godkjente kreditt- og debetkorttyper er oppført i kassen på Pandoras nettsted. I tilfelle Pandora ikke mottar riktig autorisasjon fra kort- eller betalingstjenesteleverandøren, forbeholder Pandora seg retten til å avvise bestillingen din.

For de fleste betalingsmetoder vil betalingen for bestillingen din, inkludert alle gjeldende skatter, frakt og andre kostnader, bli trukket fra den aktuelle kort- eller betalingstjenesten når Pandora har sendt deg forsendelsesbekreftelsen.

 

6. Levering

Vi leverer kun innad i Norge. Leveringstidene avhenger av plassering, men er vanligvis 3–6 dager for varer på lager (se aktuelle leveringsperioder her). Levering neste dag kan være tilgjengelig i enkelte deler av Norge. Levering av produkter bestilt i butikk for hjemlevering (fordi produktet er utsolgt i butikken) vil sendes med standardlevering gratis. Levering skal uansett skje innen 30 dager etter at Pandora har sendt deg forsendelsesbekreftelsen. Pandora forbeholder seg retten til å erstatte transportøren med én til lik eller rimeligere pris for å levere bestillingen din. Leveringsalternativene beskrevet ovenfor er de eneste fraktalternativene som er tilgjengelige for salg gjennom Pandora-nettstedet. Pandora kan ikke godta spesielle leveringsforespørsler som ikke faller under disse to alternativene.

Hvis Pandora ikke kan levere bestillingen din innen perioden som er angitt i forsendelsesbekreftelsen, vil Pandora varsle deg så snart som mulig. Du kan velge å kansellere bestillingen, og i så fall vil Pandora gi deg full refusjon. Hvis du velger å ikke kansellere bestillingen, vil Pandora forsøke å levere bestillingen innen rimelig tid.

Hvis du utsetter eller forsinker mottak av leveringen på urimelig vis etter at Pandora har varslet deg om at transportøren har forsøkt å levere de bestilte varene til deg, eller hvis du har oppgitt feil leveringsadresse til Pandora som resulterer i en mislykket levering, vil leveringspakken bli returnert til Pandora, bestillingen din kanselleres og en full refusjon utstedes til deg. Du vil ikke bli refundert kostnadene for frakt og håndtering.

 

7. Hendelser utenfor Pandoras kontroll

Pandora skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller unnlatelse av oppfyllelse hvis forsinkelsen eller feilen er forårsaket av en handling, hendelse, glipp, utelatelse, ulykke eller omstendighet utenfor selskapets rimelige kontroll, inkludert:

 • sivil uro, opprør, invasjon, terrorangrep eller trussel om terrorangrep, krig (enten erklært eller ikke) eller trussel om eller forberedelse til krig
 • streik eller lockout (eller annen industrirelatert handling)
 • nasjonale eller lokale nødstilfeller
 • forstyrrelse eller svikt i kommunikasjons- eller transportfasiliteter
 • strøm- eller strømbrudd
 • manglende oppfyllelse fra leverandører eller underleverandører (annet enn selskaper i samme konsern som Pandora A/S)
 • jordskjelv, brann, eksplosjon, storm, flom, innsynkning, epidemi eller annen naturkatastrofe
 • umulighet av bruk av jernbane, skip, fly, motortransport eller andre former for offentlig eller privat transport
 • handlinger, dekreter, lover, forskrifter eller restriksjoner fra enhver regjering

I slike tilfeller vil Pandora varsle deg og iverksette rimelige tiltak for å minimere eventuelle forsinkelser. Tiden Pandora har til å oppfylle forpliktelsene sine, kan forlenges så lenge perioden til ovennevnte hendelser vedvarer. Hvis Pandora ikke er i stand til å oppfylle bestillingen din på grunn av omstendigheter utenfor selskapets kontroll, eller hvis det er en betydelig forsinkelse i leveringen av bestillingen, kan du kansellere bestillingen og få full refusjon.

 

8. Kontoen din i Pandora Club

Les dette avsnittet og avsnitt 16 «Personvern» nedenfor for å sikre at du er klar over vår personvernpraksis og dine rettigheter og forpliktelser som medlem av Pandora Club.

For å bli medlem av Pandora Club må du registrere deg og opprette en medlemsprofil. For å opprette Pandora Club-profilen din vil vi be deg om noen personopplysninger som er beskrevet i våre retningslinjer for personvern.

Som medlem av Pandora Club kan du opprette, endre og dele (via e-post eller sosiale medier) en ønskeliste, lagre og dele smykkestørrelser, vise ordrehistorikk, lagre adresser for raskere utsjekking og være førstemann ute til å motta informasjon om nye produkter.

Hvis du oppretter en konto (personlig bruker-ID eller brukernavn) på Pandora-nettstedet og registrerer deg i Pandora Club:

 • er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til brukernavnet og passordet ditt og begrense tilgangen til passordet ditt
 • godtar du å ta ansvar for alle aktiviteter og kjøp som skjer under kontoen din, med mindre disse aktivitetene eller kjøpene utføres av en uautorisert tredjepart som har fått tilgang til kontoen din på annen måte enn på grunn av din uaktsomhet eller uforsiktighet

Du kan når som helst endre passordet ditt eller andre detaljer i innstillingene for din Pandora Club-profil på nett eller ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor.

Hvis du ikke lenger ønsker å være medlem av Pandora Club, kan du når som helst slette Pandora Club-profilen din under «Mine detaljer» eller ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor.

På forespørsel vil Pandora stenge profilen din og slette personopplysningene dine så snart som mulig. Når profilen din er lukket, slettes alle dataene dine, og du vil ikke kunne gjenopprette profilen din. Pandora kan imidlertid lagre og behandle dine personopplysninger for statistiske formål, forebygging av svindel, tvisteløsning og samsvarsformål i den grad loven tillater det. For mer informasjon kan du se retningslinjene for personvern her.

Pandora A/S har rett til å slette, suspendere eller endre profilen din når som helst, uten forvarsel eller hensyn, i tilfelle av brudd eller mistanke om brudd på disse vilkårene og/eller vilkårene for bruk av Pandoras nettsted.

 

9. Pandora-nettstedet

Pandora gir ingen garanti for at Pandora-nettstedet eller Pandora Club-kontoen din vil være feilfri eller beskyttet fra feil eller virus. Du er ansvarlig for din egen informasjonsteknologi og sikkerhet, og du bør bruke din egen programvare for virusbeskyttelse. Gi oss beskjed umiddelbart hvis din Pandora Club-konto eller betalingsinformasjon har blitt tapt eller stjålet. Hvis vi blir bekymret for sikkerheten til kontoen din, kan vi blokkere tilgang og bruk.

Når du bruker Pandoras nettsted, må du ikke:

 • reformatere eller ramme inn noen del av nettsidene som er en del av Pandoras nettsted
 • kopiere eller endre HTML-koden som brukes til å generere nettsider på Pandoras nettsted
 • bruke noen enhet, programvare eller prosedyre som forstyrrer riktig funksjon av Pandora-nettstedet, eller på annen måte forsøke å forstyrre riktig funksjon av Pandora-nettstedet
 • utføre handlinger som pålegger, eller kan pålegge, etter vårt skjønn, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på IT-infrastrukturen vår
 • modifisere, tilpasse, oversette eller foreta omvendt utvikling av noen del av Pandora-nettstedet
 • forstyrre eller på annen måte obstruere Pandora-nettstedet, nettverkene eller serverne Pandora bruker
 • gjøre noe ulovlig, uanstendig, støtende eller som kan trakassere, forårsake ubehag eller ulempe for andre
 • krenke andres rettigheter, for eksempel bruke vårt navn, varemerker eller logoer uten vår tillatelse eller belaste andre for vårt innhold eller tjenester
 • etterligne en person eller enhet, eller uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet, eller på annen måte be om, samle inn eller lagre (eller forsøke å be om, samle inn eller lagre) personlig informasjon om andre brukere av Pandora-nettstedet

Hvis du bryter disse vilkårene, kan vi i forbindelse med undersøkelsen av bruddet bruke dine personlige opplysninger til å ringe eller sende deg en e-post for å finne ut mer eller for å uttrykke våre bekymringer. Vi kan utstede en formell advarsel eller forhindre eller suspendere din tilgang til Pandora-nettstedet hvis du ikke overholder disse vilkårene, eventuelle vilkår eller retningslinjer de refererer til eller gjeldende lov.

 

10. Kompatibilitet, produktinformasjon

Når du utfører en bestilling, bør du være sikker på at produktene du kjøper er kompatible for ditt tiltenkte bruk. Bruk Pandora-nettstedet som ditt endelige referansepunkt når du sjekker kompatibiliteten. Hvis det er uoverensstemmelse mellom innholdet på Pandora-nettstedet og andre nettsteder (eller andre informasjonskilder), vil kompatibiliteten til produktene som vises på Pandora-nettstedet på kjøpstidspunktet ha prioritet.

Bilder på Pandora-nettstedet kan variere avhengig av enhetens skjermkvalitet. Selv om vi gjør vårt beste for å gjengi bilder av produktene så nøyaktig som mulig, er disse kun ment som en illustrasjon. Produktene dine og deres emballasje kan variere fra bildene for eksempel i farge, størrelse, mønster og tekstur.

Hvis produktene du har mottatt ikke samsvarer med de du har bestilt, eller leveringen din er ufullstendig eller har blitt skadet under transport, kan du kontakte Pandoras kundeservice for hjelp uten forsinkelse, enten via e-post eller telefon.

 

11. Eierskap av produktene

Eierskap av produktene overføres til deg først etter at Pandora har mottatt full betaling for bestillingen din, inkludert alle skatter, frakt og andre kostnader. Produktene vil være ditt ansvar fra leveringstidspunktet (også for bestillinger som legges inn i butikken for hjemlevering).

 

12. Returer og refusjoner

Kanselleringer under angrerettloven

I henhold til den norske angrerettloven («Angrerettloven»), har du en lovfestet rett til å kansellere kjøpet i løpet av angreperioden. Angrefristen starter på datoen kontrakten inngås (når Pandora sender deg forsendelsesbekreftelsen) og avsluttes 14 dager etter dagen du mottok produktet. Denne angreretten gjelder både for salg og ikke-salgsprodukter, men gjelder ikke for ekskluderte produkter som angitt nedenfor. Der det er aktuelt, hvis produktet har blitt sendt til deg før du kansellerte kjøpet, må du returnere produktet til Pandora innen 14 dager fra dagen etter at du kansellerte bestillingen.

Hvis du ønsker å kansellere kjøpet ditt i henhold til angrerettloven, kan du benytte deg av Pandora-nettstedets gratis returprosess. Du er ikke forpliktet til å følge den gratis returprosessen, men hvis du ikke gjør det, vil du være eneansvarlig for kostnadene av å sende produktene tilbake til Pandora.

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av den gratis returprosessen, kan du kansellere kjøpet i løpet av angrefristen ved å:

 • Send e-post til [email protected], eller
 • via post til Pandora eCommerce Norway, c/o House of Business, Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo, eller,
 • Alternativt kan du returnere produktet til Pandora eCommerce Norway, c/o House of Business, Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo, innen 14 dager fra dagen etter levering. Da vil returen ansees som en varsel om kansellering.

Når du returnerer produkter til Pandora, må du inkludere navn, e-postadresse, bestillingsnummer og bestillingsdato slik at Pandora kan identifisere bestillingen din raskt.

Hvis du kansellerer kjøpet i henhold til angrerettloven, vil Pandora refundere deg den fulle prisen du betalte for produktet (inkludert all merverdiavgift og/eller andre avgifter) i tillegg til leveringskostnader du har betalt. I følge loven, er kostnaden for standard leveringstjeneste det maksimale beløpet for leveringskostnader som kan refunderes. Pandora vil ikke refundere noen leveringskostnader for retur eller bytte gjort under våre utvidede avbestillingsregler (se nedenfor).

Når Pandora har mottatt og validert ditt returnerte produkt, vil Pandora sende deg en e-post for å bekrefte valideringen. Eventuelle refusjoner vil bli gjort til den opprinnelige betalingsmetoden så snart som mulig og i alle tilfeller innen 14 dager etter dagen Pandora mottar Produktet fra deg, eller, hvis tidligere, dagen du gir Pandora bevis på at du har sendt Produktet tilbake til Pandora. Hvis produktet ikke har blitt sendt til deg, vil du bli refundert innen 14 dager etter at du informerte Pandora om din beslutning om å kansellere kjøpet.

Returer under de utvidede avbestillingsreglene til Pandora-nettstedet

I tillegg til dine rettigheter under angreretten, hvis du av en eller annen grunn ikke er helt fornøyd med ditt kjøp fra Pandoras nettsted, kan du returnere ikke-salgsprodukter (for salgsprodukter, se kansellering under angrerettloven) kjøpt fra Pandoras nettsted innen 30 dager etter mottak av produktene for refusjon, men for å gjøre det må du følge den gratis returprosessen som er beskrevet ovenfor og i vår ofte stilte spørsmål og svar om retur.

Hvis du vil returnere bestillingen, kan du returnere ikke brukte smykker 30 dager etter kjøpet.

Når Pandora har mottatt og validert dine returnerte produkter, vil Pandora sende deg en e-post for å bekrefte valideringen. Refusjonen din vil bli behandlet innen 14 dager etter Pandoras e-post til deg som bekrefter mottak og validering av ditt returnerte produkt.

Merk at disse utvidede returrettighetene ikke gjelder for salgsprodukter eller for ekskluderte produkter. Disse vilkårene påvirker ikke dine lovfestede rettigheter som forbruker, inkludert din rett til å returnere produkter under angreretten og din rett til å returnere defekte produkter som ikke er i samsvar med loven om salg av varer og levering av tjenester av 1980.

Ekskluderte produkter

Pandora-nettstedet godtar ikke retur av: (ii) skreddersydde eller personaliserte produkter (inkludert graverte produkter) («ekskluderte produkter»). Pandora-nettstedet godtar ikke bytte av produkter.

Retur av produkter som er defekte eller ikke som beskrevet

Hvis du trenger å returnere et produkt fordi det er defekt eller ikke som beskrevet, men fristen for å returnere produktet i henhold til angrerettloven og Pandora-nettstedets utvidede avbestillingsregler (hvis aktuelt) er utløpt, må du kontakte kundeservice ved hjelp av våre kontaktdetaljer beskrevet nedenfor.

Når du har returnert produktet i samsvar med våre instruksjoner, og refusjonen din er godkjent av Pandora, vil Pandora refundere hele prisen på produktet (inkludert salgsprodukter) som er defekte eller ikke som beskrevet, i tillegg til alle gjeldende leveringskostnader (inkludert eventuelle kostnader betalt for ikke-standard levering), og eventuelle rimelige kostnader du pådrar deg ved å returnere varen.

Bytte av kjøp gjort gjennom Pandora-nettstedet

Produkter, annet enn skreddersydde eller personaliserte produkter (inkludert graverte produkter), kjøpt fra Pandora-nettstedet (inkludert salgsartikler) kan bare byttes mot en annen størrelse av et identisk produkt, og bare hvis en annen størrelse er tilgjengelig. Slike produkter kan kun byttes i en Pandora-butikk eller gjennom visse Pandora-forhandlere i opptil 30 dager fra kjøpsdatoen for varer til full pris og opptil 14 dager for salgsvarer. Ingen produkter i det hele tatt kan byttes gjennom Pandora-nettstedet. Merk at Pandora-forhandlere har sine egne retningslinjer for bytte som kan avvike fra Pandoras. Kontakt forhandleren direkte for informasjon.

Produkter som er kjøpt som en del av en kampanje

For å returnere et produkt som er kjøpt som en del av et kampanjetilbud, må du muligens returnere gjenstander som er gitt til deg som en del av kampanjen. Hvis det en del av et flerkjøpstilbud, må du muligens returnere resten av varene som er kjøpt i flerkjøpstilbudet.

Unntak

Hvis du ikke returnerer et produkt (eller, hvis et produkt sendt i posten ikke kommer frem og du ikke kan fremlegge bevis på porto), forbeholder Pandora seg retten til å nekte refusjon.

Enten produktene returneres for bytte eller refusjon, må de være i en ny, ubrukt og salgbar tilstand. Vi kan nekte refusjon hvis produktet returneres skadet eller viser tegn på bruk eller slitasje, eller redusere refusjonen for å gjenspeile en reduksjon i verdien av produktene hvis denne er forårsaket av din håndtering på en måte som ikke ville vært tillatt i en butikk. Hvis Pandora refunderer prisen betalt før selskapet har mulighet til å inspisere produktet, og senere oppdager at du har håndtert det på en uakseptabel måte eller skadet det, må du betale Pandora et passende beløp.

 

13. Kampanjer

Hvis du deltar i en Pandora-kampanje, gjelder ytterligere vilkår. For mer informasjon kan du lese vilkårene og betingelsene som gjelder for den kampanjen på nettstedet vårt.

 

14. Forbrukergaranti (garanti)

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER. DEN TILBYS SOM EN TILLEGGSFORDEL TIL DINE RETTIGHETER I HENHOLD TIL LOVEN. HVIS FORDELEN IKKE ALLEREDE ER INKLUDERT I DEN SPESIFIKKE LOVEN, HAR DU OGSÅ ANDRE RETTIGHETER I HENHOLD TIL LOVEN, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.

Du kan finne ut mer om dine juridiske rettigheter og midler ved å kontakte din lokale forbrukerrådgivningstjeneste. Pandora-nettstedet har en juridisk forpliktelse til å levere produkter som samsvarer med kontrakten som er inngått med deg. Ingen deler av denne garantien erstatter eller reduserer noen av dine lovbestemte rettigheter eller midler.

Produkter som selges på Pandora-nettstedet inkluderer en garanti for produkter som er defekte eller ikke som beskrevet i periodene som er angitt nedenfor for ulike produkttyper:

 • 2 år fra opprinnelig kjøpsdato for sølvsmykker
 • 2 år fra opprinnelig kjøpsdato for gullsmykker
 • 2 år fra opprinnelig kjøpsdato for 14K rosegullbelagte og 14K gullbelagte smykker
 • 1 år fra opprinnelig kjøpsdato for deler av Produkter laget av tre, lær, glass og strengartikler

Dette betyr at du kan be om reparasjon eller erstatning kostnadsfritt hvis produktene viser seg å være defekte eller ikke som beskrevet i løpet av denne perioden. Pandora vil reparere produktet ditt eller erstatte det med et produkt med identiske eller lignende egenskaper, unntatt som angitt nedenfor. Pandora kan etter eget skjønn erstatte produktet ditt under denne garantien, uansett om reparasjonen av ditt opprinnelige produkt er mulig eller ikke. Hvis Pandora i stedet velger å reparere produktet ditt, kan Pandora gjøre det med nye eller renoverte komponenter.

Hvis produktet ditt er defekt eller ikke som beskrevet, men du ikke vil at Pandora skal reparere eller erstatte produktet, kan du ha en juridisk rett til å avvise produktet og motta refusjon. Vennligst se «Returnere produkter som er defekte eller ikke som beskrevet» (ovenfor) for mer informasjon om hvordan du returnerer produkter som er defekte eller ikke som beskrevet til Pandora.

Hvis produktet ikke kan repareres eller erstattes innen rimelig tid eller uten ulempe, kan du be om refusjon eller prisreduksjon. Hvis en refusjon godkjennes, vil den vanligvis bli gjort til samme betalingsmetode som du brukte til å betale for kjøpet.

Ta vare på ordrebekreftelsen eller gi den til mottakeren, da det originale kjøpsbeviset er beviset som denne garantien gjelder for. Hvis ordrebekreftelsen ikke er tilgjengelig, er det tilstrekkelig med et kredittkort eller en kontoutskrift som viser den relevante transaksjonen. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

Denne garantien dekker ikke normal slitasje eller skade forårsaket av ulykker, feil håndtering, feil bruk (som slag, støt, ødeleggelse osv.).

Reparasjoner (eller forsøk på reparasjoner) på produkter som ikke er levert av Pandora, vil ugyldiggjøre denne garantien uansett om skaden er forårsaket av nevnte reparasjon eller forsøk på reparasjon.

Hvis produktet ditt repareres eller erstattes av Pandora i henhold til denne garantien, vil den nye varen dra nytte av resten av garantiperioden (beregnet fra datoen for det opprinnelige kjøpet av produktet). Garantiperioden kan ikke forlenges uavhengig av om produktet repareres eller erstattes.

Bruk av falske charms, charms fra inkompatible Pandora-samlinger eller charms av andre merker på Pandora-armbånd kan skade det unike gjengesystemet. Denne type skade dekkes ikke av garantien.

 

15. Ansvar

Pandora garanterer at ethvert produkt som kjøpes på Pandora-nettstedet, er av tilfredsstillende kvalitet og egnet for samme formål som lignende produkter.

Pandora er bare ansvarlig for forutsigbar tap og skade. Pandora er ikke ansvarlig for tap eller skade som ikke er forutsigbar.

INGEN DELER AV DISSE SALGSVILKÅRENE PÅVIRKER IMIDLERTID DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER SOM FORBRUKER. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, SKAL PANDORA OG PANDORA A/S SITT SAMLEDE ANSVAR VÆRE BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM FAKTISK ER BETALT FOR KJØP AV DE AKTUELLE PRODUKTENE, I TILLEGG TIL LEVERING FRA PANDORAS NETTSTED.

Det er særlig ingen deler av disse vilkårene som på noen måte utelukker eller begrenser Pandoras ansvar:
 • for død eller personskade forårsaket av Pandoras uaktsomhet
 • for svindel eller uriktig fremstilling
 • i henhold til § 2 i loven om ansvar for defekte produkter av 1991 eller for eventuelle brudd på dine forbrukerrettigheter knyttet til produkter
 • for saker der det ville være ulovlig for Pandora å begrense eller utelukke, eller forsøke å begrense eller utelukke, ansvar.

 

16. Databeskyttelse

Pandora har stor tro på å beskytte brukernes personvern og personopplysninger. Alle personopplysninger som samles inn og behandles av Pandora og Pandora A/S er underlagt retningslinjene for personvern her, og vil bli brukt i samsvar med personvernforordningen. Les disse retningslinjene for mer informasjon om hvordan de behandler personopplysninger samlet inn fra brukere av Pandora-nettstedet.

 

17. Kontaktinformasjon:

Pandoras kundeservice vil hjelpe deg med eventuelle spørsmål eller klager knyttet til en bestilling fra Pandora-nettstedet eller et gavekort. Du kan kontakte Pandoras kundeservice på følgende måter:

Pandora vil forsøke å løse eventuelle klager du måtte ha. Hvis Pandora ikke er i stand til å løse en tvist, har begge parter rett til å søke ytterligere regress gjennom ODR-plattformen som drives av EU-kommisjonen. ODR-plattformen er en nettbasert plattform som gir bedrifter og kunder i EU et forum for å løse salgstvister på nettet, uten å måtte gå til retten. Tvisteløsningstjenestene som er tilgjengelige på plattformen, tilbys gratis, selv om ingen av partene er forpliktet til å delta.

 

18. Immaterielle rettigheter

Innholdet på Pandora-nettstedet, inkludert all smykkedesign, opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter det inneholder, inkludert navnet Pandora, er eneeid av Pandora eller dets lisensgivere.

 

19. Generelt

Overføre rettigheter og plikter til en annen person eller organisasjon

Disse vilkårene er bindende for deg og Pandora. De vil også være bindende for enhver person eller organisasjon som Pandora overfører sine rettigheter og forpliktelser til.

Du kan ikke overføre eller på annen måte avslutte din kontrakt med Pandora, eller noen av dine rettigheter eller forpliktelser som oppstår under den, uten Pandoras skriftlige samtykke.

Pandora kan når som helst overføre eller på annen måte avslutte en kontrakt med deg, eller overføre noen av Pandoras rettigheter eller forpliktelser som oppstår under den. Hvis du har en utestående bestilling hos Pandora på tidspunktet for slik avslutning eller overføring, vil du bli kontaktet av Pandora og du kan kansellere din utestående bestilling hvis du ikke ønsker å fortsette.

Tredjeparts rettigheter

Med unntak av Pandora A/S, har enhver person som ikke er en del av kontrakten mellom deg og Pandora ikke rett til å håndheve noen av dens vilkår.

Separerbarhet

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene anses som ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal denne ansees som atskilt (slettet) fra disse vilkårene, noe som ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene.

Ansvarsfraskrivelse

Hvis Pandora ikke på noe tidspunkt insisterer på at du overholder dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene, eller hvis Pandora ikke utøver noen av sine rettigheter i henhold til disse vilkårene, utgjør ikke dette en fraskrivelse av slike rettigheter og betyr ikke at du står fritt til å ignorere dine forpliktelser. Pandora kan fortsatt kreve at du overholder vilkårene på et senere tidspunkt.

Hele avtalen

Disse vilkårene og eventuelle dokumenter som vi har referert til i dem (inkludert via hyperkobling), representerer hele avtalen mellom Pandora og deg og har prioritet over alle tidligere avtaler eller representasjoner som er gjort med deg, enten muntlig eller skriftlig. Du erkjenner at når du inngår en kontrakt med Pandora, har du ikke tatt utgangspunkt i noen representasjon eller løfte gitt av Pandora eller noen andre, unntatt som fastsatt i disse vilkårene.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene (annet enn de som gjelder for Pandora Club) og ditt kjøp av produkter fra Pandora gjennom Pandora-nettstedet skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene eller ditt kjøp av produkter fra Pandora (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

Variasjon

Disse vilkårene kan endres, men slike endringer vil bare påvirke bestillinger som er lagt inn etter datoen for endringen. Pandora Club nettstedet kan fra tid til annen bli stengt, endret eller omorganisert uten at du blir varslet. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å sikre at du er klar over eventuelle endringer som kan ha blitt gjort. I tilfelle endringer, vil «Sist oppdatert»-datoen i disse vilkårene bli oppdatert tilsvarende.

 

Sist oppdatert: 10. oktober 2023.